STRATEGISCHE LOCATIE

De projectsite is gelegen in het oosten van de stad Antwerpen, op minder dan 8 km van het hart van de stad, en op minder dan 1,5 km van het hart van de gemeente Wijnegem. Het gebied ligt in de zone van de voormalige ‘fortengordel’ rond Antwerpen en voorzieningen zijn er vlakbij. Naast een goede bereikbaarheid voor de auto en de fiets is ook de tram, de bus en de watertaxi op wandelafstand bereikbaar.

Het woonproject omvat een binnengebied dat ruim 8 ha groot is. Het bouwblok waarbinnen het nieuwe project zich situeert wordt afgebakend door de Ertbruggestraat in het zuiden en oosten, de Merksemsebaan in het noorden en de gewestweg (Houtlaan) in het westen. De site staat daarbij in relatie tot het bedrijvenpark langs het Albertkanaal in het noorden, centrum van Wommelgem in het oosten, de fortvlakte en het shoppingcentrum in het zuiden, en het natuurdomein Ertbrugge in het westen.

De projectzone omvat momenteel enkel een boerderij met bijgebouwen en onbebouwde percelen die momenteel gebruikt worden als weiland en paardenweide. Het projectgebied zal publiekelijk toegankelijk worden en het zichtgroen wordt daarbij volwaardig belevingsgroen voor de huidige en nieuwe bewoners.

MIDDEN IN HET GROEN

De visie op de ontwikkeling vertrekt vanuit het versterken van het waardevolle groen op en rond de site. In het westen van het projectgebied wandel je aan de overzijde van de gewestweg het natuurdomein Ertbrugge binnen. De site heeft de ambitie om connectie te maken met het natuurdomein Ertbrugge en de beschermde fortvlakte (die tegelijkertijd ook een upgrade krijgt als belevingsruimte en parkzone).

Op de site zijn momenteel enkele biologisch waardevolle groenzones geïdentificeerd, die maximaal beschermd zullen worden. Binnen deze zones bevinden zich 2 rijen zomereiken. Deze volwassen eiken (tussen 60 en 120 jaar oud) zijn zeer opvallende en waardevolle elementen binnen het plangebied en kunnen nog eeuwen mee. Het zijn ‘de’ dragers van biodiversiteit binnen het projectgebied en vormen bovendien belangrijke structuurelementen. Deze bomen zullen maximaal behouden blijven. Aan de Ertbruggestraat heeft zich spontaan een gemengd bos ontwikkeld vanuit een oude boomgaard. Het omvat een mix van verschillende streekeigen bomen en struiken. Deze zone kan belangrijk zijn als instroom van biodiversiteit in het projectgebied en wordt maximaal behouden en versterkt.

Binnen het projectgebied passeert ook een Navo-pijpleiding ondergronds en een hoogspanningsleiding bovengronds. De nieuwe ontwikkeling sluit aan op de Houtlaan en de Ertbruggestraat. De woonontwikkeling zal opgedeeld worden in 2 woonclusters die grenzen aan het park, maar apart ontsluiten via de Ertbruggestraat waardoor sluipverkeer onmogelijk wordt. De beleving van het groen en de parkzone wordt zo gemaximaliseerd omdat er geen doorrijdend verkeer mogelijk zal zijn.