EEN UNIEK PARTICIPATIEF PROCES

Novus en Matexi bundelden in 2019 hun krachten om werk te maken van een nieuwe toekomstige ontwikkeling in Wijnegem. De planologische basis welke voortvloeit uit het afbakeningsproces van Antwerpen (grootstedelijk gebied) maakt het mogelijk om op deze strategische plek een nieuw verhaal te schrijven.

In overleg met de gemeente Wijnegem werd er een stedenbouwkundig ontwerpbureau aangesteld en een intensief participatie-traject uitgewerkt. Er zijn immers binnen het projectgebied verschillende uitdagingen die spelen en een integrale ruimtelijke oplossing vragen, denk maar aan de demografische evoluties, de ruimte-mobiliteitstransitie of de klimaatverandering. Om al die uitdagingen gefundeerd en integraal te beantwoorden werd geopteerd een co-creatieweek te organiseren.

Gedurende 1 week, van 21 tot en met 28 februari 2020, werd door het ontwerpteam, alsook de opdrachtgevers, en in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten en schepenen, gewerkt aan een gedragen masterplan. Gedurende die week werden 3 infomomenten gehouden waarop buurtbewoners werden uitgenodigd om de evolutie op te volgen en eventuele bezorgdheden te uiten of input te geven.

Dit overleg resulteerde in een masterplan dat in juni 2020 unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zie ook:
https://www.wijnegem.be/bouwen—wonen/woonproject-ertbrugge/co-creatie

RESULTAAT CO-CREATIEWEEK

Aan het einde van de co-creatieweek werd een masterplan voorgesteld aan de buurtbewoners. Belangrijke principes en krachtlijnen van het masterplan zijn:

  • het landschap: er wordt circa 50% groen-blauwe ruimte voorzien waarvan 2,7 ha centraal park. Waardevolle groenelementen worden behouden en zijn de drager voor het nieuwe plan
  • de doorwaadbaarheid van de nieuwe wijk: er wordt zo’n 1.129 m aan fiets- en wandelpaden voorzien
  • er worden 2 woonlobben gecreëerd die het ruime park omarmen
  • Het project voorziet in 290 woonentiteiten in verschillende fases
  • de mix aan woontypologieën die wordt voorzien, waarbij bouwhoogtes inspelen op de bestaande omgeving en die vanaf de Ertbruggestraat opbouwen richting Houtlaan
  • de mobiliteitsoplossingen: de twee woonlobben worden apart ontsloten voor gemotoriseerd verkeer en de Ertbruggestraat wordt geknipt voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer. Het kruispunt met de Houtlaan wordt heringericht met lichten en er zal een snelheidsbeperking van 70km/u gelden.

Groenstructuur

Bouwvelden

Bouwhoogtes

Zichten