EEN NIEUW VERHAAL


Het projectgebied van ruim 8ha maakt deel uit van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (definitief vastgesteld: 19 juni 2009), en heeft sinds 2016 als actuele bestemming woongebied. Het gebied is gelegen aan de Houtlaan-Merksemsebaan en Ertbruggestraat, gelegen in de buurt van Wijnegem Shopping Center en tramlijn.

Vandaag bestaat de site uit onbebouwde percelen, met uitzondering van de bestaande boerderij die dateert uit 1924 en haar bijgebouwen. De onbebouwde percelen worden gebruikt voor de landbouw alsook als paardenweide.

De ouders van de huidige bewoner van de hoeve bouwden deze eigenhandig. Verschillende buurtbewoners hechten dan ook een emotionele waarde aan het gebouw. Niettegenstaande is er geen bescherming opgelegd. De huidige bewoner zal echter nog zeker 2 jaar blijven wonen. Voorlopig blijft de hoeve dus behouden.

Op termijn zal door de ontwikkelaars en gemeente gekeken worden of de hoeve kan behouden blijven, een herbestemming kan krijgen of een alternatieve invulling mogelijk is in deze zone. De gemeente zal zelf geen eigenaar worden van de hoeve. Op termijn kan de hoeve een verbindende buurtfunctie opnemen binnen het nieuwbouwproject. Dit is evenwel een verder te onderzoeken mogelijkheid.

De plannen zoals ze nu voorliggen zijn het resultaat van intensief participatief traject.
Voorafgaand aan de co-creatieweek van februari 2020 werden alle stakeholders, waaronder Agentschap Wegen en Verkeer, Elia, Nato, De Lijn, GruunRant, Onroerend Erfgoed, etc., gehoord door de procescoördinator. Van elk van deze vergaderingen werd een verslag opgesteld. Deze basisgegevens werden door het ontwerpteam verwerkt en dienden als uitgangspunt om de co-creatieweek op te starten. Tijdens de co-creatieweek werd dan de basis gelegd van het huidige ontwerp.

Het resultaat van de co-creatieweek, het masterplan, werd éénparig goedgekeurd door de Gemeenteraad op 22 juni 2020 . Na de co-creatieweek werd het masterplan in overleg met de overheid en de experten verder verfijnd door het ontwerpteam om te resulteren in voorliggende aanvraag.